Share

METFER PROJEKT

Metfer Projekt

Novi Sad

01

MI SMO METFER PROJEKT

Metfer projekt je ogranak firme koji se bavi projektovanjem i pratećim uslugama.  Klijentima pružamo podršku od izbora lokacije za izgradnju objekta, u procesu pribavljanja odobrenja za izvođenje radova, preko praćenja izgradnje i upotrebne dozvole objekta.

Svoje poslovanje prilagođavamo potrebama svakog pojedinačkog klijenta, bilo da je to upravljanje velikim investicionim projektima ili gradnja ličnog doma. Nakon inicijalnog sastanka sa novim klijentom, optimizujemo plan potrebnih usluga tako da se klijentova zamisao ostvari u što kraćem roku i na najefikasniji način.

Naš pristup dizajnu predstavlja spoj međuzavisnih funkcije i forme objekta, usmeren urbanim tkivom koji ga okružuje i tendencijama vremena u kom se gradi.  Svaki objekat predstavlja spoj našeg senzibiliteta i ličnog identiteta klijenta.

02

VAŽNO JE DA ZNATE

Prve konsultacije se ne naplaćuju. Pošaljite nam upit putem email-a.

03

USLUGE koje nudimo obuhvalataju sledeće:

Tehničko savetovanje

Informacije iz planske dokumentacije, analiza uslova gradnje, konsultacije sa nadležnim institucijama, predlog optimalne iskorištenosti lokaliteta.

Projektovanje

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sve vrste objekata visokogradnje.

Energetska efikasnost

Analiza energetske efikasnosti objekta, izrada elaborata EEZ, izrada energetskih pasoša zgrada, optimizacija projekata za objekte svih namena. 

Dizajn enterijera

Projekat uređenja, opremanje, organizacija izvođenja radova.

Projektantski nadzor

Angažman projektanta tokom izvođenja objekta – razrada dodatnih detalja prema izmenama tokom izvođenja, prisustvo koordinacionim sastancima, saradnja i komunikacija sa izvođačem i stručnim nadzorom.

04

ŠTA RADIMO

%

PROJEKTOVANJE

%

DIZAJN

%

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

05

naš TIM

Naš tim čine uigrani saradnici iz svih oblasti potrebnih za izradu kvalitetnog projekta i ostalih usluga.

Svaki projekat je vođen i organizovan od strane arhitekte – glavnog projektanta, koji formira tim saradnika na osnovu vrste i obima potrebne usluge. Na taj način, olakšavamo klijentu praćenje razvoja projekta i omogućavamo da sve informacije o istom dobije od jednog stručnog lica. Ukoliko se radi o kompleksnijem projektu, formiramo konzorcijum sa srodnim firmama.

06

Naši PROJEKTI

Porodični objekti

Urbane vile

Višeporodični objekti

Višenamenski kompleksi

Poslovni objekti

Rekonstrukcije objekata

Dizajn enterijera

07

NAŠI PARTNERI
I SARADNICI

URBAN AREA

EKIP INŽENJERING

TURE

VASONA

08

KONTAKT

KONTAKT:

NOVI SAD