Share

TEHNIČKO SAVETOVANJE

TEHNIČKO SAVETOVANJE

Tehničko savetovanje

Informacije iz planske dokumentacije, analiza uslova gradnje, konsultacije sa nadležnim institucijama, predlog optimalne iskorištenosti lokaliteta.

Share post: